ثبت شکایات

سیستم ثبت شکایت

کاربران و همراهان شرکت پود ایران می توانند در صورتی که از هر یک از بخش های مورد نظر شرکت ما ناراضی بودید شکایات خود را به صورت مکتوب توسط فرم زیر برای ما پر کرده و ارسال کنید تا در سریع ترین زمان ممکن به درخواست شما پاسخ داده شود.